W dniu 20 grudnia 2022 roku się w filii 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ odbył się koncert kolęd dla pacjentów i personelu szpitala w wykonaniu Wojskowej Orkiestry z Żagania. Orkiestra obdarowała nas i chorych porcją świątecznej muzyki.

1

Pierwszy taki koncert odbył się w naszym szpitalu w czasie pandemii, dla pacjentów, którzy wymagali leczenia i izolacji w warunkach szpitalnych oraz w podziękowaniu za trud wkładany w pracę przez personel szpitala. Pomimo, że nie mamy już stanu epidemii ta miła i ciepła tradycja z nami pozostała. Cieszymy się bardzo, że możemy usłyszeć świąteczne brzmienia w  naszych progach. Szef orkiestry kpt. Jacek Putra już obiecał, że będą kolędować w przyszłym roku! Dziękujemy serdecznie!

2

3

4

5

6

7

Linki:

https://telewizjazary.pl/orkietsra-deta-w-szpitalu/

https://gorzow.tvp.pl/65198307/wojskowa-orkiestra-z-zagania-kolejny-raz-zagrala-koncert-przed-szpitalem

Tekst i foto: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-prawnego