,,Umarłych dotąd wieczność trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska

 

Panu mjr rez. lek. Januszowi Jasińskiemu

składamy najszczersze wyrazy współczucia i przekazujemy słowa otuchy

z powodu śmierci Mamy.

Łączymy się w bólu z rodziną i wszystkimi bliskimi.

Komendant oraz pracownicy 105. Kresowego Szpitala Wojskowego