plan105

 

 

Rozkład budynków na terenie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2

Objaśnienie numeracji:

2    sekretariat, komendant, zastępca komendanta ds. lecznictwa, zastępca komendanta ds. technicznych, szef logistyki, naczelna pielęgniarka, pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka koordynująca lecznictwo otwarte, inspektor bhp, inspektor ochrony danych osobowych, rzecznik prasowy, dział organizacyjno - prawny, radca prawny, audytor wewnętrzny,  punkt ewidencyjny (kancelaria ogólna – składanie wniosków i  pism)

4    bakteriologia, oddział neurologiczny, rehabilitacja

5    oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, oddział psychiatryczny

5A   oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, pracownie endoskopii, centralna sterylizatornia

6    pogotowie ratunkowe

7    oddział chorób wewnętrznych, poradnia gastroenterologiczna,  poradnia Reumatologiczna

8     pracownia badań psychologicznych, specjalista ds. kontroli (skargi)

9    dział informatyczny, dział statystyczny z archiwum (wypisy), dział żywienia i kuchnia, sala konferencyjna

11    pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG, tomografia komputerowa, mammografia), SOR, izba przyjęć, oddział kardiologiczny, pracownia hemodynamiki

12   poradnia lekarza POZ,  nocna i świąteczna opieka zdrowotna, poradnia zdrowia psychicznego, dział zamówień publicznych, dział obsługi gospodarczo-technicznej, warsztat sprzętu medycznego

23    kasa szpitala, centralna rejestracja, poradnie specjalistyczne, laboratorium, dział finansowo-księgowy,  dział kadrowo-płacowy, apteka szpitalna, punkt szczepień

28    oddział dermatologiczny, poradnia endokrynologiczna, zakład medycyny nuklearnej

33    prosektorium

66    dział transportu

K1    kasa parkingu

K2    punkt wymazowy

P    parking