401355301 206235599186193 5376521209568990654 n

 
Szanowni Pacjenci!
 
Sezon infekcyjny w pełni. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, zachęcamy do stosowania na terenie szpitala, zwłaszcza w oczekiwaniu na wizytę do lekarza, podczas wykonywania badań diagnostycznych i w rejestracji - maseczek ochronnych. Szczególnie wtedy, gdy  zaobserwujecie u siebie objawy infekcji dróg oddechowych. 
 
 
Jeśli macie zaplanowaną wizytę kontrolną u specjalisty, ale pojawiły się wyraźne objawy przeziębienia i nie czujecie się dobrze – zostańcie w domu. Waszą wizytę zawsze można przełożyć na inny termin. Dzięki temu nie zarazicie innych pacjentów ani nikogo z personelu.
 
 
 

 

IMG 8796x

„(…) pozwolę sobie przekazać na ręce Pana Pułkownika podziękowania dla całego personelu kierowanego przez Pana wojskowego podmiotu leczniczego. Dziękuję za pełną poświęcenia służbę i ofiarną pracę na rzecz wojskowej służby zdrowia i ratowania życia ludzkiego, za zaangażowanie i wielkie serce jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy potrzebującym. Państwa profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań pozwalają osiągnąć najwyższe rezultaty i przyczyniają się do dalszego rozwoju wojskowej służby zdrowia.” – napisał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Michał Wiśniewski w liście skierowanym do Komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

 
IMG_20231115_124826.jpg
 
CUKRZYCA. Jest chorobą ogólnoustrojową, dotyczy całego organizmu - poprzez uszkadzanie naczyń krwionośnych, prowadzi do bardzo groźnych powikłań takich jak retinopatia, nefropatia, zawał serca, udar mózgu czy stopa cukrzycowa. Jest jedną z najszybciej postępujących chorób cywilizacyjnych - szacuje się, że w roku 2030, tylko w Polsce, będzie ponad 4 mln zdiagnozowanych chorych.

  dp1.jpg  dp2  

Od 9 października 2023 r. w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach realizujemy pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia pn. "Dobry posiłek w szpitalu". Co to oznacza dla pacjentów? Sprawdź.

1

 

18 października 2023 r. w Żarach wręczone zostały statuetki „Lubuski Samarytanin”. Jest to wyróżnienie Biskupa Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej dla osób i instytucji, które niosą dobrą i przykładną pomoc na rzecz chorego człowieka. Tegoroczna jubileuszowa 5. edycja, której 105 Kresowy Szpital Wojskowy był współorganizatorem, odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, który wraz z  Wiceministrem Zdrowia wręczył nagrody laureatom.

IMG 20231002 111338

W dniu dzisiejszym w naszym szpitalu pięcioro młodych lekarzy, będących żołnierzami rozpoczyna staż podyplomowy. Szeregi kadry lekarskiej zasilą:
ppor. Magdalena Karolczuk,
ppor. Patryk Kumik,
ppor. Michał Kasprzyk,
ppor. Tomasz Robak oraz 
ppor. Wiktor Wagiel.
Staż podyplomowy jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej, a także praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. Komendant płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk podczas krótkiej odprawy powitał nowych lekarzy. 
Wszystkim życzymy powodzenia, wytrwałości oraz zadowolenia ze służby i pracy, którą będą wykonywać na rzecz pacjentów!

Tekst i foto: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 700) na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zakaz palenia obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie naszej placówki, zarówno pacjentów, pracowników, jak i osoby odwiedzające.
Przez teren szpitala należy rozumieć nie tylko budynki szpitalne oraz ich bezpośrednie otoczenie, ale również cały ogrodzony teren posesji w Żarach oraz teren parkingów wokół budynku szpitala w Żaganiu.
Naruszenie zakazu palenia jest zagrożone karą grzywny do 500 zł i może spowodować wszczęcie postepowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Podkategorie