IMG 20231002 111338

W dniu dzisiejszym w naszym szpitalu pięcioro młodych lekarzy, będących żołnierzami rozpoczyna staż podyplomowy. Szeregi kadry lekarskiej zasilą:
ppor. Magdalena Karolczuk,
ppor. Patryk Kumik,
ppor. Michał Kasprzyk,
ppor. Tomasz Robak oraz 
ppor. Wiktor Wagiel.
Staż podyplomowy jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej, a także praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. Komendant płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk podczas krótkiej odprawy powitał nowych lekarzy. 
Wszystkim życzymy powodzenia, wytrwałości oraz zadowolenia ze służby i pracy, którą będą wykonywać na rzecz pacjentów!

Tekst i foto: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 700) na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zakaz palenia obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie naszej placówki, zarówno pacjentów, pracowników, jak i osoby odwiedzające.
Przez teren szpitala należy rozumieć nie tylko budynki szpitalne oraz ich bezpośrednie otoczenie, ale również cały ogrodzony teren posesji w Żarach oraz teren parkingów wokół budynku szpitala w Żaganiu.
Naruszenie zakazu palenia jest zagrożone karą grzywny do 500 zł i może spowodować wszczęcie postepowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

   W nocy z 16 na 17 września 2023r. w filii 105-tego Kresowego Szpitala z Przychodnią SP ZOZ w Żaganiu miał miejsce pożar.

   Na miejsce natychmiast zostały wezwane odpowiednie służby. Najprawdopodobniej ogień został zaprószony przez jednego z pacjentów. Podczas akcji ewakuowano wszystkich pacjentów szpitala. Trzy osoby w najpoważniejszym stanie zostały przewiezione na Szpitalny Oddział Ratunkowy do siedziby w Żarach. Trzy kolejne przetransportowano do Szpitala na Wyspie. Po zakończeniu akcji gaśniczej przez straż pożarną oraz sprawdzeniu, że w budynku szpitala jest bezpiecznie pacjenci powrócili na oddziały szpitalne.

   Wskutek zdarzenia zniszczeniu uległy dwa pomieszczenia pododdziału chorób wewnętrznych. Państwowa Straż Pożarna, Prokuratura Rejonowa wraz z Policją pracowały na miejscu zdarzenia w celu ustalenia przyczyn pożaru.

cross.png

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.08.2023 r. odeszła  Żaneta Falkowska-Ścibiór, wieloletnia pielęgniarka naszego Szpitala.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.08 br. o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Żarach.

Rodzinie oraz bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Komendant, Pielęgniarka Naczelna oraz pracownicy 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

1

W dniu 26.07.2023 r. w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach odbyła się uroczystość związana z zakończeniem przez ppłk dr n. med. Marka Femlaka służby wojskowej oraz pracy na stanowisku Zastępcy Komendanta.

Pan ppłk dr n. med.. Marek Femlak piastował stanowisko Zastępcy od ponad 16 lat. W międzyczasie pełnił również funkcję kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a przez ostanie pół roku także obowiązki Komendanta szpitala.

13062023 1

W dniu 12 czerwca br. gościliśmy w Szpitalu Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej dr Aurelię Ostrowską. Wizyta była związana z powołaniem z dniem 12 czerwca 2023 roku na Komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach płk Mariusza Piwowarczyka.

Przy okazji przedstawienia płk Mariusza Piwowarczyka, Pani Dyrektor złożyła podziękowania cz.p.o. Komentanta ppłk dr n.med. Markowi Femlakowi za dotychczasową, niełatwą i pełną wyzwań służbę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Słowa podziękowania zostały również skierowane w stronę lek. Artura Lipczyńskiego, byłego Komendanta Szpitala za pracę na rzecz Szpitala w okresie pandemii COVID-19.

Tekst i foto: mgr Monika Kogut-Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego

1

2

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach w dniach 3-4 czerwca 2023 r. włączył się do ogólnopolskiego projektu profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia pn. „Zdrowe Życie”. Piknik miał miejsce w m. Nowa Sól.

Podkategorie