Miejsce: Budynek nr 8, parter

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

Żary, ul. Domańskiego 2

Rejestracja na badanie:

tel. +48 533 900 943

od poniedziałku do piątku

w godz.8.00 - 14.00

Płatność za badanie:

Płatność zgodną z cennikiem 105 SzWzP SP ZOZ - Cennik (105szpital.pl)  można uregulować w kasie głównej szpitala: budynek nr 23, podparter, wejście do rejestracji specjalistycznej. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Badania realizujemy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
oraz dokonaniu płatności (w przypadku osób indywdualnych).
 
Pracownia Badań Psychologicznych 105 Kresowego Szpitala Wojskowego świadczy usługi badań psychotechnicznych w zakresie szeroko rozumianej psychologii pracy i psychologii transportu. Wyposażona została w niezbędny sprzęt do przeprowadzania badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką badań kierowców. Dysponujemy pełną gamą testów przeznaczonych do badania osobowości, kompetencji poznawczych, predyspozycji zawodowych. 
Pracownia została wpisana pod numerem F32/2014 do rejestru ewidencji pracowni psychologicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wszystkie badania przeprowadzane są w oparciu o aktualne wymogi prawne i kończą wydaniem stosownego orzeczenia psychologicznego.
Realizujemy badania diagnostyczne dla kontrahentów zewnętrznych i klientów indywidualnych. Wykonujemy pełen zakres badań z zakresu medycyny pracy.  Dysponujemy lekarzami wszystkich niezbędnych specjalności, Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Pracownią Diagnostyki Obrazowej w których realizujemy szereg, niezbędnych badań diagnostycznych. 
 
Badania przeprowadzają
mgr Katarzyna Wałdoch - Dworak

psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 043/10 F

w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka woj. lubuskiego

badań osób ubiegających się lub posiadających pozowolenie na broń /numer zaświadczenia 17/2010 

mgr Adriana Tołkacz

psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 109/21 F

w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka woj. lubuskiego

  

KIEROWCY 
- kierowcy na wszystkie kategorie prawa jazdy 
- kierujący pojazdami kat. B, do celów służbowych, np. przedstawiciele handlowi
- kierowcy skierowani przez starostę za przekroczenie limitu punktów karnych, jazdę pod wpływem alkoholu oraz sprawców wypadków drogowych, w wyniku których uczestnicy zostali poszkodowani
- kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 
- kierowcy i kandydaci do sportów rajdowych 
INSTRUKTORZY NAUKI JAZDY I EGAMINATORZY 
- instruktorzy nauki jazdy oraz kandydaci 
- egaminatorzy nauki jazdy i kandydaci 
OPERATORZY 
- operatorzy wózków jezdniowych/widłowych/akumulatorowych 
- operatorzy suwnic, dźwigów, żurawia i podestów 
- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego i drogowego: koparki, ładowarki, spycharki itp. 
- pracownicy zatrudnieni do pracy na wysokości powyżej 3 m :malarze, murarze, cieśle, elektrycy, elektromonterzy, montażyści, spawacze itp. 
BADANIA NA BROŃ 
- osoby ubiegające się o pozwolenie na broń 
- osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, gazową, palną, sportową 
- kandydaci na urząd sędziego, kuratora, prokuratora, komornika 
- pracownicy ochrony I i II stopnia  
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  
- dla osób dorosłych 

INNE ZAWODY 
- osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Jeśli interesują Państwa inne badania z zakresu medycyny pracy
zachęcamy do kontaktu z Gabinetem Medycyny Pracy tel. +48 68 470 79 11.
 
Na badania należy ze sobą zabarać: 
- dowód osobisty 
- prawo jazdy (dot. kierowców)
- okulary korekcyjne oraz do czytania (dot. osób posiadających) 
- skierowanie na badania (wypełnia kierujący na badania, np. pracodawca, policja, lekarz). W przypadku osób skierowanych przez starostwo wymagane jest skierowanie lub Decyzja o skierowaniu na badanie. W innych sytuacjach skierowanie nie jest wymagane.