IMG 20240607 112105

 

WOŚP – bardzo dziękujemy za sprzęt dla naszego szpitala! Otrzymaliśmy innowacyjne urządzenia do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej sepsy w ramach zadania: „Chcemy wygrać z sepsą” (2023).

Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej mgr Dorota Palczewska: 

- Klasyczne metody identyfikacji i wykonania lekowrażliwości bakterii stosowane rutynowo w pracowniach mikrobiologicznych trwają 24-48 godzin. Użycie nowych aparatów umożliwia znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik, co realnie przekłada się na pomoc chorym czyli ustalenie właściwej, celowanej terapii dla pacjentów z sepsą, którzy trafiają do naszego szpitala.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

 

 

 

Otrzymaliśmy:

Aparat wykorzystujący technologię spektrometrii masowej MALDI TOF Sirius do szybkiej identyfikacji bakterii chorobotwórczych z dodatnich hodowli krwi oraz innych posiewów na podłożach stałych. Wyniki oznaczeń na tym aparacie uzyskuje się maksymalnie w ciągu 30 minut.

Aparat D-RAST direct AST System do szybkiego oznaczania lekowrażliwości bakterii bezpośrednio z dodatnich hodowli krwi. Użycie tego aparatu pozwala na uzyskanie antybiogramów z określeniem MIC w ciągu 5-7 godzin.

 

fot. D.Palczewska

IMG 20240613 143105x