IMG 20240426 112903xxxxcx
 
W dniu 26 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej, w którym wzięła udział kadra zarządcza oraz przedstawiciele związków zawodowych szpitala. Bardzo się cieszymy, że wśród członków rady znaleźli się profesjonaliści w obszarach ściśle związanych z działalnością szpitala, jak np. przedstawiciele zawodów medycznych, samorządu oraz sił zbrojnych. Rada Społeczna jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjującym.
 
Członkowie Rady Społecznej :
Olaf Napiórkowski - przewodniczący
Piotr Fajkowski
Piotr Pruszyński
Marian Popławski
Elżbieta Baliszewska
Edward Skobelski
Katarzyna Krajewska
 
Podczas spotkania Komendant płk Mariusz Piwowarczyk szczegółowo przedstawił organizację szpitala oraz wskazał kierunki dalszego rozwoju. Członkowie rady wyrazili pełną gotowość do współpracy i wsparcia w istotnych dla szpitala, pracowników i pacjentów obszarach.
 
 
fot. A.Celej
29.04.2024r.