IMG 20240207 085207 1x

Dziś podziękowaliśmy doktorowi Jerzemu Rogaczewskiemu, który podjął decyzję o rezygnacji z funkcji zastępcy komendanta, powrocie do pacjentów i swojego macierzystego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obowiązki zastępcy komendanta pełni doktor Jacek Dworak.
 
Lek. Jacek Dworak jest chirurgiem, specjalistą urologii, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i jest związany z naszym szpitalem od 15 lat. Gdy rozpoczynał tutaj pracę, chciał odtworzyć oddział urologiczny, który kilka lat wcześniej funkcjonował w naszym szpitalu i zrealizował to z pełnym sukcesem. Dlatego wierzymy głęboko, że doświadczenie i zaangażowanie Pana Doktora pozwolą sprostać zadaniom i wyzwaniom, które stoją aktualnie przed kadrą i zarządem każdej placówki ochrony zdrowia.

mgr Justyna Wróbel - Gądek 

Rzecznik Prasowy 

105 Kresowego Szpitala Wojskowego

fot.j.w.