IMG 8796x

„(…) pozwolę sobie przekazać na ręce Pana Pułkownika podziękowania dla całego personelu kierowanego przez Pana wojskowego podmiotu leczniczego. Dziękuję za pełną poświęcenia służbę i ofiarną pracę na rzecz wojskowej służby zdrowia i ratowania życia ludzkiego, za zaangażowanie i wielkie serce jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy potrzebującym. Państwa profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań pozwalają osiągnąć najwyższe rezultaty i przyczyniają się do dalszego rozwoju wojskowej służby zdrowia.” – napisał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Michał Wiśniewski w liście skierowanym do Komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

 

9 listopada 2023 r. Komendant 105 Kresowego Szpitala Wojskowego Pan płk Mariusz Piwowarczyk wziął udział w odprawie kadry zarządzającej podmiotów leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Podczas spotkania dyskutowano o bieżących sprawach i potrzebach wojskowej służby zdrowia z Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON dr Aurelią Ostrowską. Była to doskonała okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami, określenia planów na przyszłość, ale także podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wojskowej służby zdrowia. 

 

IMG 20231114 0001

 

mgr Justyna Wróbel - Gądek

Rzecznik Prasowy 

105. Kresowego Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Żarach

 
fot. Departament Wojskowej Służby Zdrowia