IMG 20231002 111338

W dniu dzisiejszym w naszym szpitalu pięcioro młodych lekarzy, będących żołnierzami rozpoczyna staż podyplomowy. Szeregi kadry lekarskiej zasilą:
ppor. Magdalena Karolczuk,
ppor. Patryk Kumik,
ppor. Michał Kasprzyk,
ppor. Tomasz Robak oraz 
ppor. Wiktor Wagiel.
Staż podyplomowy jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej, a także praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. Komendant płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk podczas krótkiej odprawy powitał nowych lekarzy. 
Wszystkim życzymy powodzenia, wytrwałości oraz zadowolenia ze służby i pracy, którą będą wykonywać na rzecz pacjentów!

Tekst i foto: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego