Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 700) na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zakaz palenia obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie naszej placówki, zarówno pacjentów, pracowników, jak i osoby odwiedzające.
Przez teren szpitala należy rozumieć nie tylko budynki szpitalne oraz ich bezpośrednie otoczenie, ale również cały ogrodzony teren posesji w Żarach oraz teren parkingów wokół budynku szpitala w Żaganiu.
Naruszenie zakazu palenia jest zagrożone karą grzywny do 500 zł i może spowodować wszczęcie postepowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.