W dn. 29.03.2023 r. w naszym Szpitalu odbyło się spotkanie w sprawie programu opieki i rehabilitacji kardiologicznej KOS – zawał, poprowadzone przez Agnieszkę Woźniczkę oraz Elżbietę Walczak (Narodowy Fundusz Zdrowia).
W spotkaniu uczestniczyli lekarze Oddziału Oddział Kardiologicznego z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Dział Statystyki oraz Pełnomocnik ds. organizacji AOS, POZ i NiŚOZ.

kos1

KOS – zawał to  kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego. Obejmuje specjalistyczną opiekę w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji kardiologicznej, która trwa 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału. Nad całym procesem leczenia pacjenta w programie czuwa Koordynator.

Ponieważ KOS - zawał jest bardzo dobrze oceniany przez lekarzy kardiologów i pacjentów, nasz Szpital w najbliższym czasie również będzie podejmował próbę przystąpienia do tego programu.

 

kos2

Zdjęcia i tekst: mgr Katarzyna Kępka – Zastępca kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego