strazpol

W dniu 22.03.2023 roku Komendant 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach cz.p.o. ppłk dr n. med. Marek Femlak spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji w Żarach komisarzem Mateuszem Domaradzkim oraz Komendantem Straży Pożarnej w Żarach  mł. bryg. Mariuszem Morawskim. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Komendanta PSP w Żarach st. bryg. Paweł Hryniewicz, Kierownik SOR szpitala lek. Ewa Wójcik oraz p.o. Szefa Logistyki Jerzy Bączyk.

Podczas spotkania poruszono temat sposobu współdziałania poszczególnych służb na wypadek zdarzenia o charakterze masowym, a także w sytuacjach kryzysowych.  Zwrócono uwagę na konieczność wzajemnej współpracy wszystkich ww. służb, poruszono kwestie dotyczące obiegu informacji pomiędzy służbami podczas prowadzonych działań ratowniczych oraz przeanalizowano scenariusz akcji ratowniczych z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych.

Okazją do sprawdzenia, jak radzimy sobie w trudnych warunkach oraz sprawdzenia procedur na wypadek zdarzenia o charakterze masowym, będą zbliżające się krajowe ćwiczenia służb ratowniczych pod nazwą ,,Lubuskie Żywioły 2023”, które odbędą się w dniu 29 marca br.

Foto i tekst: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika prasowego