1

8 lutego b.r. nasz Szpital odwiedzili żołnierze armii amerykańskiej. Spotkanie odbyło się w związku ze zwiększającą się ilością wojsk armii amerykańskiej stacjonujących w rejonie zabezpieczanym przez 105 Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Żarach.

 Wizyta rozpoczęła się od wykładu, który poprowadził Komendant Szpitala ppłk dr n. med. Marek Femlak z pomocą Pani doktor Marty Gadomskiej, która pełniła rolę tłumacza. Pan Komendant opowiedział o historii szpitala, o zasobach kadrowych i potencjale medycznym oraz sprzętowym, jakimi dysponujemy.

2

Po części teoretycznej zaprosiliśmy żołnierzy wraz z dowódcą na krótki spacer po Szpitalu w celu zaprezentowania oddziałów i pracowni. Mogliśmy pochwalić się nowo wyremontowaną i nowoczesną pracownią hemodynamiczną. Dzięki temu, że zlokalizowana jest bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale kardiologii, pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia w przypadku np. zawału serca mogą otrzymać natychmiastową pomoc lekarską.

Kolejno przeszliśmy do nowego budynku 5A, w którym mieści się oddział dermatologii, oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej
i urologii, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralny blok operacyjny, pracownia endoskopowa i centralna sterylizatornia. Następnie udaliśmy się na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na każdym z oddziałów opowiedzieliśmy jakie zabiegi i sposoby leczenia są u nas wykonywane.

Dzięki przygotowaniom zespołu, pod okiem Pana Jerzego Bączyka – Kierownika Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego, wizyta przebiegała sprawnie, zaś personel oddziałów szpitalnych stanął na wysokości zadania komunikując się z anglojęzycznymi kolegami niemalże bez trudu.

Na koniec wizyty obdarowaliśmy naszych Gości maskotką Szpitala – Ośliczką Baśką, co okazało się bardzo miłą niespodzianką i wywołało niemałe zaskoczenie.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zdjęcia: mgr inż. Janusz Olszewski – Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo – Technicznej

Tekst: mgr Katarzyna Kępka – Zastępca kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego