znakimon

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEGO NA CELE STATUTOWE PODMIOTU LECZNICZEGO

Pozycje sprzętowe objęte przedmiotem dotacji:

 1. Laser naczyniowy- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 390.000,00 zł

- Wartość zadania: 399.600,00 zł

 1. FotoFinder- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 90.000,00 zł

- Wartość zadania: 94.000,00 zł

 1. Zestaw do wizualizacji przytarczyc- Oddział Chirurgii Ogólnej

- Wartość dofinansowania 320.000,00 zł

- Wartość zadania: 346.032,00  zł

 1. Aparat ultrasonograficzny (2 szt.)- Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

- Wartość dofinansowania: 339.000,00 zł

- Wartość zadania: 345.000,00 zł

 1. Diatermia elektrochirurgiczna- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 28. 000,00 zł

- Wartość zadania: 28.809,65 zł

 1. Łóżko do intensywnej terapii z materacem( 5 szt.)- Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

- Wartość dofinansowania: 127.000,00 zł

- Wartość zadania: 129.238,20 zł

 1. Laser CO2- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 167.000,00 zł

- Wartość zadania: 170.000,00 zł

 1. Zestaw endoskopowy- Pracownia Endoskopii

- Wartość dofinansowania: 405.000,00 zł

- Wartość zadania: 411.979,81 zł

 1. Płuczko dezynfektor do kaczek i basenów- Oddział Zakaźny

- Wartość dofinansowania: 39 000,00 zł

- Wartość zadania: 39.951,90 zł

 1. Skaner do naczyń krwionośnych (2 szt.)- SOR

- Wartość dofinansowania: 52.000,00 zł

- Wartość zadania: 53.784,00 zł

 1. Myjnia endoskopowa- Pracownia Endoskopii

- Wartość dofinansowania: 47.000,00 zł

- Wartość zadania: 48.600,00 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 10 monitorami- Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

- Wartość dofinansowania: 204.000,00 zł

- Wartość zadania: 216.510,00 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 5 monitorami- Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

- Wartość dofinansowania: 103.000,00 zł

- Wartość zadania: 113.380,80 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 8 monitorami- SOR

- Wartość dofinansowania: 163.000,00 zł

- Wartość zadania: 174.951,60 zł

 1. Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem- Pracownia Medycyny Nuklearnej

- Wartość dofinansowania: 44.000,00 zł

- Wartość zadania: 44.999,79 zł

 1. Dźwig do podnoszenia pacjentów- Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

- Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł

- Wartość zadania: 20.746,80 zł

 1. Masażer klatki piersiowej- SOR

- Wartość dofinansowania: 67.000 zł

- Wartość zadania: 68.856,48 zł

 1. Urządzenie do oceny stopnia uszkodzenia wątroby metodą elastograficzną- Oddział Zakaźny

- Wartość dofinansowania: 610.000,00 zł

- Wartość zadania: 622.979,64 zł

 1. Elektroniczny foropter

- Wartość dofinansowania: 40.000,00 zł

- Wartość zadania: 49.800,00 zł

 1. Autorefaktometr z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym

- Wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

- Wartość zadania: 71.250,00 zł

 1. Unit okulistyczny

- Wartość dofinansowania: 30.000,00 zł

- Wartość zadania: 37.650,00 zł

Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.345.000,00 zł

 

 Zakupiony sprzęt pozwoli Szpitalowi na realizację nowoczesnych procedur medycznych, dzięki którym nasi pacjenci będą mogli szybciej powrócić do zdrowia, pozwoli również na szybko diagnostykę umożliwiającą podjęcie właściwego leczenia oraz zwiększy komfort zarówno  pacjentów korzystających z opieki medycznej naszego Szpitala, jak i jego personelu medycznego.