W dniu 17.05.2022 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odbyło się seminarium szkoleniowe pn. Urazy głowy – diagnostyka i leczenie. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne zalecenia kliniczne. Szpitalny Oddział Ratunkowy 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą medyczną, jeśli chodzi o personel lekarski, pielęgniarski i ratowników medycznych. Jako jeden
z nielicznych w Polsce posiada 3 lekarzy z tytułem naukowym doktora nauk medycznych.

Planowane są kolejne szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i wdrażania najnowocześniejszych schematów postępowania w sytuacjach ratowania pacjenta
w ciężkich stanach.

 

2806 1

2806 2

2806 3

2806 4

2806 5