ZASADY ODWIEDZIN

 

ODWIEDZINY CHORYCH W ODDZIALE LECZĄCYM PACJENTÓW ZARAŹONYCH COVID-19 SĄ OBECNIE NIEMOŻLIWE 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZANIA PACJENTOM SZPITALA: m.in. przyborów toaletowych, ręczników oraz bielizny osobistej, które należy opakować w podwójne jednorazowe opakowanie typu reklamówka i opisać danymi pacjenta, któremu ma być przekazane (imię, nazwisko, oddział).

 

ODWIEDZINY CHORYCH W POZSTAŁYCH ODDZIAŁACH SĄ WSTRZYMANE. 

 

Pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, co dotyczy pacjentów w terminalnej fazie choroby, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

 

Zasady odwiedzin w szczególnych sytuacjach:

  1. Odwiedziny u chorych w tych sytuacjach mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
  2. Lekarz kierujący oddziałem, ze względu na specyfikę Oddziału i rodzaj udzielanych w nim świadczeń medycznych, może ograniczyć liczbę osób równocześnie odwiedzających pacjenta, przy czym w każdym przypadku ogranicza się ilość odwiedzających do 1 osoby dziennie, a odwiedziny nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych w Szpitalu i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych - w tym m.in. wypełnieniu ankiety wstępnej, dezynfekcji rąk, zachowania 2 metrów odległości od innych pacjentów i personelu.
  3. Nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  4. Zabrania się osobom wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
  5. Zabrania się wynoszenia z oddziałów zużytych opakowań oraz innych rzeczy pacjentów.
  6. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.