uebaner

Tytuł projektu:

Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Beneficjent: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Całkowita wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 700 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.


Celem projektu jest poprawa jakości oraz efektywności diagnostyki i leczenia pacjentów poprzez poprawę infrastruktury sprzętowej szpitala, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i zwiększy wykrywalność chorób nowotworowych we wczesnym stadium ich rozwoju.

 
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby leczonych pacjentów.
Projekt zakłada:

  • Zakup następującego sprzętu medycznego:
  1. zestaw EBUS (bronchofiberoskop z ultrasonografem, myjnia, moduł do archiwizacji badań, szafa do przechowywania);
  2. cyfrowy mammograf;
  3. cyfrowy aparat RTG płucno-kostny.
  • Dostosowanie pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dla instalacji nowego cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0153/19-00/691/2019/684, podpisanej w dniu 30.08.2019 r.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.