PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

 

ul. Żelazna 1a, Żagań 68-100 


Miejsce: gabinet nr 43
 
Telefon: 68 477 12 42
 

W związku z ustawą Prawo Atomowe z dnia 19.11.2000 r. art. 32c ust.2     ( tekst jednolity DZ. U. z 2021r., poz.1941 z późn. Zm.) kierownik zakładu diagnostyki obrazowej informuje, że w związku z prowadzoną działalnością polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki ogólnej w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miała ona negatywnego wpływu na ludzi i środowisko ( nie są uwalniane żadne substancje promieniotwórcze).

W ostatnim roku nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników. Pomiary dozymetrii indywidualnej rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu potwierdzają, że istniejąca konstrukcja ścian, stropów, oraz drzwi nie naraża pracowników ani osób przebywających w sąsiedztwie.