ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

105. Kresowy Szpital

Wojskowy z Przychodnią

SP ZOZ filia Żagań

ul. Żelazna 1a,

68-100 Żagań

Piętro II i III   
 


Piętro III

Oddział Pulmonologii                                                                               tel. 68 477 12 41

Sekretariat medyczny oddziału                                                                tel. 68 477 12 23

Pielęgniarka oddziałowa:                                                                         tel. 68 477 12 45

Kierownik Oddziału:                                                                                  tel. 68 477 12 46 

  

Piętro II

Pododdział Chorób Wewnętrznych                                                          tel. 68 477 12 64

Kierownik Oddziału                                                                                  tel. 68 477 12 16

   

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU
lek. Damian Hyla
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej
 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
 Irena Zygmanowska
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
 
ASYSTENCI
lek. Andrzej Czupryński 
specjalista chorób płuc, internista
 
lek. Katarzyna Kozak - Czekajło
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
 
KIEROWNIK PODODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
lek. Jarosław Bartnik
specjalista chorób wewnętrznych
 
lek. Krzysztof Baniecki
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 
lek. Liudmyla Teterina
 
lek. Andriy Mykhaylov