ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań Piętro II i III   

 

Piętro II

Pododdział Chorób Wewnętrznych tel. 68 477 12 64

Kierownik Oddziału tel. 68 477 12 16

 

Piętro III

Oddział Pulmonologii: tel. 68 477 12 41

Sekretariat medyczny oddziału: tel. 68 477 12 23

Pielęgniarka oddziałowa: tel. 68 477 12 45

Kierownik Oddziału: tel. 68 477 12 46 

   

KIEROWNIK ODDZIAŁU:
lek. Damian Hyla
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej
 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
 Irena Zygmanowska
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
 
ASYSTENCI:
lek. Andrzej Czupryński 
specjalista chorób płuc, internista
 
lek. Katarzyna Kozak - Czekajło
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
 
lek. Mariia Vesylenko
 
KIEROWNIK PODODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
lek. Jarosław Bartnik
specjalista chorób wewnętrznych
 
ASYSTENCI:
lek. Krzysztof Baniecki
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 
lek. Liudmyla Teterina
 
lek. Andriy Mykhaylov