ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

105. Kresowy Szpital

Wojskowy z Przychodnią

SP ZOZ filia Żagań

ul. Żelazna 1a,

68-100 Żagań

Piętro II i III   
 


Piętro III

Oddział Pulmonologii                                                                               tel. 68 477 12 41

Sekretariat medyczny oddziału                                                                tel. 68 477 12 23

Pielęgniarka oddziałowa:                                                                         tel. 68 477 12 45

Kierownik Oddziału:                                                                                  tel. 68 477 12 46 

  

Piętro II

Pododdział Chorób Wewnętrznych                                                          tel. 68 477 12 64

Kierownik Oddziału                                                                                  tel. 68 477 12 16

   

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Damian Hyla

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

 Irena Zygmanowska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 
ASYSTENCI
 

lek. Andrzej Czupryński 

specjalista chorób płuc, internista

 
lek. Jarosław Bartnik
 
specjalista chorób wewnętrznych
 

  lek. Katarzyna Kozak - Czekajło

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

 

lek. Liudmyla Teterina

 

lek. Andriy Mykhalov

 

lek. Mariia Vasylenko

 

lek. Krzysztof Baniecki

w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych