KMP

 

Komendant

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

   płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk

 

Zastępca Komendanta

p.o. Zastępcy Komendanta lek. med. Jacek Dworak

Szef logistyki
p.o. Kierownik Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego

mgr inż. Jerzy Bączyk 

Główna Księgowa
mgr Lucyna Chmielewska

Naczelna Pielęgniarka
mgr Dorota Bieńkowska


Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego
inż. Mariola Majewska

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Monika Kogut

Kierownik Działu Statystycznego 
mgr Renata Szot

Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką 
mgr farm. Bartłomiej Zawadzki 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
Maria Patrzylas

Kierownik Działu Informatycznego
mgr inż. Tomasz Bryjak

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej 
mgr inż. Janusz Olszewski

Kierownik ds. filii w Żaganiu 
-