KMP

 

Komendant

105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

   płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk

 

Zastępca Komendanta

p.o. Zastępcy Komendanta

lek. med. Jacek Dworak

Szef logistyki

p.o. Szefa logistyki

mgr inż. Jerzy Bączyk 

Kierownik Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego

Główna Księgowa
mgr Lucyna Chmielewska

Naczelna Pielęgniarka
mgr Dorota Bieńkowska

Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego
inż. Mariola Majewska

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Monika Kogut

Kierownik Działu Statystycznego 
mgr Renata Szot

Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr farm. Krzysztof Lis 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
mgr Maria Patrzylas

Kierownik Działu Informatycznego
mgr inż. Tomasz Bryjak

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej 
mgr inż. Janusz Olszewski

Kierownik Działu Jakości i Kontroli
mgr Daria Lidtke

Kierownik Działu Transportu
Andrzej Pawłowski

Kierownik ds. filii w Żaganiu 
-