mapa

 

 

Rozkład budynków na terenie 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2

Objaśnienie numeracji:

2    Sekretariat, Komendant, Zastępca komendanta ds. lecznictwa, Szef Logistyki, Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Epidemiologiczna, Pielęgniarka Koordynująca Lecznictwo Otwarte, Inspektor Bhp, Rzecznik Prasowy, Dział Organizacyjno-Prawny, Radca Prawny, Audytor Wewnętrzny,  Punkt Ewidencyjny (kancelaria ogólna – składanie wniosków i  pism)

4    Bakteriologia, Oddział Neurologiczny, Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

5    Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Psychiatryczny

5A  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Dermatologiczny, Pracownie Endoskopii, Centralna Sterylizatornia

6    Pogotowie Ratunkowe

7    Oddział Chorób Wewnętrznych, Poradnia Gastroenterologiczna,  Poradnia Reumatologiczna

8     Pracownia Badań Psychologicznych, Specjalista ds. Kontroli (skargi)

9    Dział Informatyczny, Dział Statystyczny z Archiwum (wypisy), Dział Żywienia i Kuchnia, Sala Konferencyjna

11   Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, tomografia komputerowa, mammografia), SOR, Izba Przyjęć, Oddział Kardiologiczny, Pracownia Hemodynamiki

12  Poradnia lekarza POZ,  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Dział Zamówień Publicznych, Dział Obsługi Gospodarczo-Technicznej, Warsztat Sprzętu Medycznego

18 Dział Transportu

23   Kasa Szpitala, Centralna Rejestracja, Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium, Dział Finansowo-Księgowy,  Dział Kadrowo-Płacowy, Apteka Szpitalna

28   Poradnia Endokrynologiczna, Zakład Medycyny Nuklearnej

33   Prosektorium

K1    Kasa parkingu

P    Parking