znakimon

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEGO NA CELE STATUTOWE PODMIOTU LECZNICZEGO

Pozycje sprzętowe objęte przedmiotem dotacji:

 1. Dermatom chirurgiczny- Centralny Blok Operacyjny

- Wartość dofinansowania: 66. 000,00 zł

- Wartość zadania: 68. 009,76 zł

 1. Diatermia chirurgiczna- Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

- Wartość dofinansowania: 43. 000,00 zł

- Wartość zadania: 44. 389,89 zł

 1. Komora laminarna- Zakład Medycyny Nuklearnej

- Wartość dofinansowania 58. 000,00 zł

- Wartość zadania: 59. 642,70  zł

 1. Łóżko do intensywnej terapii wraz z szafką i materacem (2 kl.)- Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Wartość dofinansowania: 41. 000,00 zł

- Wartość zadania: 41. 824,08 zł

 1. Piła oscylacyjna chirurgiczna- Centralny Blok Operacyjny

- Wartość dofinansowania: 42. 000,00 zł

- Wartość zadania: 42. 843,60 zł

 1. Aparat USG- Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii

- Wartość dofinansowania: 168. 000,00 zł

- Wartość zadania: 172. 000,00 zł

 1. Unit okulistyczny- Poradnia Okulistyczna

- Wartość dofinansowania: 39. 000,00 zł

- Wartość zadania: 39. 850,00 zł

 1. Wiertarka ortopedyczna (2 kpl.)- Centralny Blok Operacyjny

- Wartość dofinansowania: 95. 000,00 zł

- Wartość zadania: 97. 179,48 zł

 1. Zestaw do operacji zaćmy- Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

- Wartość dofinansowania: 26 000,00 zł

- Wartość zadania: 26. 820,72 zł

 1. Zestaw do operacji mikrochirurgicznych krtani- Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

- Wartość dofinansowania: 39.000,00 zł

- Wartość zadania: 39. 979,16 zł

 1. Myjka ultradźwiękowa- Centralna Sterylizatornia

- Wartość dofinansowania: 55 .000,00 zł

- Wartość zadania: 56. 580,00 zł

 1. Lampa fotodynamiczna- Oddział Dermatologiczny

- Wartość dofinansowania: 41.000,00 zł

- Wartość zadania: 42. 660,00 zł

 1. Aparat do kriochirurgii- Oddział Dermatologiczny.

- Wartość dofinansowania: 14 .000,00 zł

- Wartość zadania: 14. 587,21 zł

 1. Płuczko – dezynfektor- Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

- Wartość dofinansowania: 29 .000,00 zł

- Wartość zadania: 29. 946,13 zł

 1. Ambulans sanitarny ( 2 kpl.)- Zespół Ratownictwa Medycznego

 

 

- Wartość dofinansowania: 1.136. 000,00 zł

- Wartość zadania: 1. 159. 590,00 zł

 1. Parawan mobilny ochronny RTG (2 kpl.) - Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

 

- Wartość dofinansowania: 23.000,00 zł

- Wartość zadania: 24. 231,00 zł

 1. Zgrzewarka impulsowa- Centralna Sterylizatornia

 

- Wartość dofinansowania: 11 .000 zł

- Wartość zadania: 12. 054,00 zł

 

 1. Zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą (5 kpl.)- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Wartość dofinansowania: 120 .000,00 zł

- Wartość zadania: 122. 580,00 zł

 

 1. Tor wizyjny zespolony do laparoskopu- Centralny Blok Operacyjny

 

- Wartość dofinansowania: 85. 000,00 zł

- Wartość zadania: 87. 510,61 zł

 1. Uniwersalna diatermia chirurgiczna- Centralny Blok Operacyjny

- Wartość dofinansowania: 67. 000,00 zł

- Wartość zadania: 68. 416,88 zł

 1. Przetwornik ultradźwiękowy do noża harmonicznego- Centralny Blok Operacyjny

- Wartość dofinansowania: 10. 000,00 zł

- Wartość zadania: 10. 692,00 zł

 1. Aparat OCT- Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym, Gabinet Okulistyczny

- Wartość dofinansowania:  156. 000,00 zł

- Wartość zadania: 159. 984,00 zł

 1. Lampa szczelinowa- Poradnia Okulistyczna

- Wartość dofinansowania: 18. 000,00 zł

- Wartość zadania: 19. 099,99 zł

 1. Polomierz (2 kpl.)- Poradnie Okulistyczne

- Wartość dofinansowania: 51. 000,00 zł

- Wartość zadania: 52. 920,00 zł

 1. Aparat EKG (2 kpl.)- Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego, Izba Przyjęć

- Wartość dofinansowania: 22. 000,00 zł

- Wartość zadania: 22. 700,00 zł

 1. Defibrylator z kardiomonitorem (4 kpl.) – Zespół Ratownictwa Medycznego, Szpitalny Oddział Ratunkowy (2 kpl.), Izba Przyjęć

- Wartość dofinansowania: 403. 000,00 zł

- Wartość zadania: 411. 702,08 zł

 1. Kolonoskop- Pracownia Endoskopii

 

- Wartość dofinansowania: 111.  000,00 zł

- Wartość zadania: 113. 400,00 zł

 1. Gastroskop- Pracownia Endoskopii

 

- Wartość dofinansowania: 96. 000,00 zł

- Wartość zadania: 98. 010,00 zł

 1. Laser YAG z soczewkami do irydotomii- Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

- Wartość dofinansowania: 153. 000,00 zł

- Wartość zadania: 156. 600,00 zł

 1. Laser holmowy- Pracownia Urologiczna

- Wartość dofinansowania: 460. 000,00 zł

- Wartość zadania: 469. 994,40 zł

 1. Aparat USG jamy brzusznej- Oddział Zakaźny

- Wartość dofinansowania: 100. 000,00 zł

- Wartość zadania: 103. 000,00 zł

Łączna wartość dofinansowania wynosi 3. 778. 000,00 zł

 

Zakupiony sprzęt pozwoli Szpitalowi na realizację nowoczesnych procedur medycznych, dzięki którym nasi pacjenci będą mogli szybciej powrócić do zdrowia, pozwoli również na szybko diagnostykę umożliwiającą podjęcie właściwego leczenia oraz zwiększy komfort zarówno  pacjentów korzystających z opieki medycznej naszego Szpitala, jak i jego personelu medycznego.

 znakimon

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEGO NA CELE STATUTOWE PODMIOTU LECZNICZEGO

Pozycje sprzętowe objęte przedmiotem dotacji:

 1. Laser naczyniowy- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 390.000,00 zł

- Wartość zadania: 399.600,00 zł

 1. FotoFinder- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 90.000,00 zł

- Wartość zadania: 94.000,00 zł

 1. Zestaw do wizualizacji przytarczyc- Oddział Chirurgii Ogólnej

- Wartość dofinansowania 320.000,00 zł

- Wartość zadania: 346.032,00  zł

 1. Aparat ultrasonograficzny (2 szt.)- Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

- Wartość dofinansowania: 339.000,00 zł

- Wartość zadania: 345.000,00 zł

 1. Diatermia elektrochirurgiczna- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 28. 000,00 zł

- Wartość zadania: 28.809,65 zł

 1. Łóżko do intensywnej terapii z materacem( 5 szt.)- Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

- Wartość dofinansowania: 127.000,00 zł

- Wartość zadania: 129.238,20 zł

 1. Laser CO2- Oddział Dermatologii

- Wartość dofinansowania: 167.000,00 zł

- Wartość zadania: 170.000,00 zł

 1. Zestaw endoskopowy- Pracownia Endoskopii

- Wartość dofinansowania: 405.000,00 zł

- Wartość zadania: 411.979,81 zł

 1. Płuczko dezynfektor do kaczek i basenów- Oddział Zakaźny

- Wartość dofinansowania: 39 000,00 zł

- Wartość zadania: 39.951,90 zł

 1. Skaner do naczyń krwionośnych (2 szt.)- SOR

- Wartość dofinansowania: 52.000,00 zł

- Wartość zadania: 53.784,00 zł

 1. Myjnia endoskopowa- Pracownia Endoskopii

- Wartość dofinansowania: 47.000,00 zł

- Wartość zadania: 48.600,00 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 10 monitorami- Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

- Wartość dofinansowania: 204.000,00 zł

- Wartość zadania: 216.510,00 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 5 monitorami- Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

- Wartość dofinansowania: 103.000,00 zł

- Wartość zadania: 113.380,80 zł

 1. Centrala do monitorowania pacjentów z 8 monitorami- SOR

- Wartość dofinansowania: 163.000,00 zł

- Wartość zadania: 174.951,60 zł

 1. Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem- Pracownia Medycyny Nuklearnej

- Wartość dofinansowania: 44.000,00 zł

- Wartość zadania: 44.999,79 zł

 1. Dźwig do podnoszenia pacjentów- Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

- Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł

- Wartość zadania: 20.746,80 zł

 1. Masażer klatki piersiowej- SOR

- Wartość dofinansowania: 67.000 zł

- Wartość zadania: 68.856,48 zł

 1. Urządzenie do oceny stopnia uszkodzenia wątroby metodą elastograficzną- Oddział Zakaźny

- Wartość dofinansowania: 610.000,00 zł

- Wartość zadania: 622.979,64 zł

 1. Elektroniczny foropter

- Wartość dofinansowania: 40.000,00 zł

- Wartość zadania: 49.800,00 zł

 1. Autorefaktometr z keratometrem, tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem bezkontaktowym

- Wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

- Wartość zadania: 71.250,00 zł

 1. Unit okulistyczny

- Wartość dofinansowania: 30.000,00 zł

- Wartość zadania: 37.650,00 zł

Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.345.000,00 zł

 

 Zakupiony sprzęt pozwoli Szpitalowi na realizację nowoczesnych procedur medycznych, dzięki którym nasi pacjenci będą mogli szybciej powrócić do zdrowia, pozwoli również na szybko diagnostykę umożliwiającą podjęcie właściwego leczenia oraz zwiększy komfort zarówno  pacjentów korzystających z opieki medycznej naszego Szpitala, jak i jego personelu medycznego.