Od ponad sześćdziesięciu lat, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią stacjonuje w Żarach, służąc mieszkańcom miasta. W maju 1946 roku rozlokował się w budynkach poniemieckiego zakładu psychiatrycznego. 
    
       Wcześniej jako 8 Chirurgiczny Szpital Ruchomy podążał razem z oddziałami II Armii Wojska Polskiego, będąc częścią jej medycznego zaplecza podczas działań wojennych. Wojnę zakończył w Ruszowie, skąd przemieścił się do Iłowej Żagańskiej, gdzie przeszedł reorganizację do etatu pokojowego i zmienił nazwę na 105 Wojskowy Szpital Garnizonowy. Posiadał wówczas 100 łóżek w czterech oddziałach: chirurgicznym, ogólnym, skórno-wenerycznym i zakaźnym. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 stycznia 1999 roku, 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią został przekształcony w Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej i włączony w powszechny system opieki zdrowotnej. Posiadanym potencjałem medycznym zdolny jest świadczyć szeroki zakres usług środowisku wojskowemu oraz mieszkańcom Żar i powiatu.
 
       Szpital Wojskowy w Żarach wiele lat przed reformą zrósł się z miastem i jego okolicą. Jego rejon leczniczy wykracza daleko poza granice powiatu i swoim zasięgiem obejmuje niemal całe województwo lubuskie. Jednak nie granice administracyjne stanowią o zasięgu jego oddziaływania, lecz renoma i zaufanie pacjentów, na które szpital zasłużył sobie przez dziesięciolecia służąc nie tylko wojskowym, ale i wszystkim tym, którzy potrzebowali kwalifikowanej opieki medycznej. Reforma służby zdrowia zniosła poprzednie utrudnienia w dostępie do szpitala pacjentów nieuprawnionych. Od 2000 roku do Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych mogli należeć wszyscy mieszkańcy Żar i powiatu, którzy się do niej zgłosili, a tym samym uzyskali uprawnienia do wysokiej jakości usług medycznych, świadczonych przez najlepszych wojskowych lekarzy specjalistów.

 
       Aktualnie zakład nosi nazwę 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach i jest specjalistyczną wieloprofilową instytucją dysponującą 10 oddziałami szpitalnymi, specjalistycznymi poradniami lekarskimi, szeroką bazą diagnostyczną oraz gabinetami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.


 
24143
24498
90112
 zdjęcia: www.fotopolska.eu