KONTAKT:
obsługa lądowiska/SOR tel. +48 68 470 18 88
sprawy techniczne tel. +48 68 470 78 69
 
Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest podstawowym elementem zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Szpital nasz w pełni kompleksowo zabezpiecza medycznie południową część Województwa Lubuskiego.

 


Lądowisko na terenie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach przystosowane jest do startów i lądowań śmigłowców w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 2900 kg.
 
Posiada płytę o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, wyposażone zostało w nowoczesny system nawigacyjny, zintegrowane oświetlenie oraz całodobowy monitoring. Spełnia wszelkie normy i wymogi stawiane obecnie takim przedsięwzięciom. 

Lądowisko dnia 12 czerwca 2013 roku  zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego RP pod nr 220 na podstawie art.93 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze ( Dz.U. z 2012r. z poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku poz.267) 

DANE TECHNICZNE

Współrzędne geograficzne:  N - 51 ̊38΄30.3444 ̋       E - 015 ̊09 ΄1.7508 ̋ 


Wymiary pasa startowego: 
FATO 35m x35m nawierzchnia trawiasta 
TLOF 15m x15 m nawierzchnia betonowa 

Wyposażenie lądowiska: 
Oświetlenie przyziemia 
Oświetlenie pola wzlotów 
Oświetlenie projektowe lądowiska 
Precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia HAPI 
System wizualnego naprowadzenia azymutowego 
Oświetlenie przeszkodowe 
Wskaźnik kierunku wiatru 
Kamera przemysłowa 

  
Lądowisko przeznaczone jest do operacji i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami (VFR) w warunkach VMC w dzień i w nocy dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOW) do 2900 kg i max długości śmigłowca do 12,19 m. 

Lądowisko przeznaczone do wykorzystania przez śmigłowce SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego typu Eurocopter EC 135 w lotach ratowniczych. 
 
  FINANSOWANIE INWESTYCJI 


Lądowisko powstało z inicjatywy dyrekcji naszego szpitala, która dba nie tylko o bieżące sprawy szpitala, ale wizjonerskie podejście do problematyki ratownictwa medycznego pozwala na stałe podnoszenie poziomu leczniczego i opieki zdrowotnej w naszym regionie.

Całościowy koszt inwestycji to ok. miliona złotych. 
Inwestycję finansowo wsparły lokalne samorządy, jednocześnie przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ochrony zdrowia w naszym regionie: 
Miasto Żary                300 000 zł 
Powiat Żagański         100 000 zł 
Powiat Żarski               50 000 zł 
Miasto Żagań               50 000 zł 
Gmina Lubsko              50 000 zł 
Gmina Jasień                 8 000 zł 
Pozostała cześć kwoty pochodziła ze środków własnych szpitala. 
  

14.06.2013       Oficjalne otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych 
12.06.2013       Lądowisko wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego RP
     01.2013       Zakończenie prac instalacyjnych i budowlanych      
     09.2012       Rozpoczęcie budowy lądowiska 
2011- 2012       Przygotowania merytoryczne do inwestycji