obraz_2023-05-26_125631707.png

W dniu 25 maja 2023 r. ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ppłk dr n. med. Andrzeja Śmigielskiego.

            ,,Kpt lek. Andrzej Śmigielski został w dniu 2 stycznia 1989 r. drugim w historii szpitala kardiologiem. Był również twórcą i założycielem Oddziału Kardiologicznego w 105. SzWzPW. Rok później zaczął prowadzić Poradnię Kardiologiczną, będącą fundamentem dla rozwoju przyszłego oddziału. W czerwcu 1991 r. w budynku nr 28 otworzono Zakład Medycyny Nuklearnej z Oddziałem Izotopowym, posiadającym 19 łóżek z Salą Monitorowania Kardiologicznego na 4 stanowiska. Z czasem okazało się, że w rejonie leczniczym szpitala nie było tylu pacjentów wymagających leczenia izotopami, natomiast wzrosła Grupa osób ze schorzeniami układu sercowo – naczyniowego. Konsekwencją tego zjawiska było utworzenie w czerwcu 1998 r. Oddziału Kardiologicznego w budynku nr 28, w miejscu danego Oddziału Izotopowego. Jego twórcą i pierwszym ordynatorem był mjr lek. Andrzej Śmigielski – świeżo po odbytym stażu naukowym w USA, dynamiczny i pełen nowych pomysłów. Dzięki jego energii i zaangażowaniu stopniowo pozyskiwano nowoczesny sprzęt i tworzono zaplecze dla prawidłowego funkcjonowania nowego działu w naszym szpitalu.

            W momencie likwidacji wojskowych etatów w 105 SzWzP SPZOZ na przełomie 2002/2003 r. ordynator ppłk lek. Andrzej Smigielski, po przejściu do rezerwy, nadal kierował swoim oddziałem. Nadmienić należy, że w 1998 r. uzyskał on dodatkowo specjalizację w zakresie pulmonologii, zaś w 2006 r. obronił pracę doktorską. Wszystko to ulokowało go w bardzo prestiżowej a niezbyt licznej grupie multispecjalistów czyli lekarzy posiadających dwie i więcej specjalizacji medycznych. Należy podkreślić, że pracowitość, zaangażowanie i otwartość cechujące ordynatora w bardzo pozytywny sposób rzutowało na pracę całego personelu oraz mobilizowało młodszych kolegów do pogłębiania wiedzy medycznej.

            W dniu 30 maja 2010 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.”

 

Żródło:

Kopociński Zbigniew, Kopociński Krzysztof, Jeśman Czesław, 105 Szpital Wojskowy w Żarach Duma Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żary 2014.