5 xx

 

W 105. Kresowym Szpital Wojskowym umożliwiamy wykonanie czterech rodzajów testów na koronawirusa:

• badanie genetyczne  z wymazu z nosogardzieli (RT-PCR) **

• test antygenowy  z wymazu z nosogardzieli

• badanie krwi na obecność przeciwciał

• badanie krwi na ilościową obecność przeciwciał - po szczepieniu

 

Badania realizujemy odpłatnie lub na podstawie skierowania od lekarza.

Sprawdź szczegóły.

 

Ze skierowaniem od lekarza w ramach NFZ:

1. Należy przyjść na badanie w terminie wskazanym w powiadomieniu sms. Jeśli potrzebują Państwo dokonać zmiany terminu lub godziny badania należy telefonicznie skontaktować się z punktem wymazowym. 

2. W dniu badania z dowodem osobistym zgłosić się na test.

 

Badanie odpłatne:

1. Należy dokonać opłaty za test.

2. Następnie umówić się na badanie telefonicznie  (nie dotyczy badania serologicznego).

3. W dniu badania z dowodem osobistym i wydrukowanym potwierdzeniem dokonania opłaty zgłosić się na test. 

 

KLIKNIJ, ABY SPRAWDZIĆ PUNKTY WYMAZOWE I GODZINY ICH PRACY

 

** Stosowane przez nas zestawy wykrywają wszystkie podtypy SARS-CoV-2, w tym wszystkie mutacje UIV /oświadczenie producenta

rodzaje badan covid GOTOWE kopia nowe 1

tab2 10062022

tab3 10062022