Procedura realizacji praw

 

Procedura zgłaszania i realizacja wniosków składanych przez osoby których dane są przetwarzane

1. Wnioski z prośbą o realizację prawa wynikającego z faktu przetwarzania przez Szpital danych osobowych należy złożyć w jeden z wybranych sposobów

  • Pisemnie na adres Szpitala;
  • Drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  • Osobiście w odpowiednie komórce Szpitala (Rejestracji lub Statystyce Medycznej). Składając wniosek osobiście można zadeklarować formę jego realizacji na inną niż odbiór osobisty np. wysłanie na adres lub pocztą elektroniczną na wskazany adres email;

2. W związku z istniejącym zagrożeniem dostania się danych osobowych w ręce osób do tego nieupoważnionych osoby korzystające z formy pisemnej lub z poczty elektronicznej, aby odebrać gotową odpowiedz/dokumentację muszą zgłosić się osobiście z powodu obowiązku zweryfikowania czy wydawane dokumenty są przekazywane osobie, której wniosek dotyczy.
W sytuacji, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy we wniosku należy obowiązkowo podać numer telefonu w celu konieczności nawiązania kontaktu z wnioskodawcą i zweryfikowania jego tożsamości. W przypadku wyboru dostarczenia drogą pocztową należy dodatkowo wypełnić i załączyć wniosek o przesłanie dokumentacji.

3. Zgłoszenie realizacji wniosku powinno zawierać:

  • Dane dotyczące osoby wnioskującej: Imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu kontaktowego;
  • Przedmiot wniosku ze wskazaniem art. RODO lub ogólnym powołaniem się na przepisy RODO;
  • Rodzaj dokumentacji, której wniosek dotyczy;
  • Informacje o preferowanej formie odpowiedzi (odbiór osobisty, drogą pocztową na wskazany adres, lub pocztą elektroniczną);
  • Wzór zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie www Szpitala (skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe ma na celu jedynie ułatwienie złożenia wniosku);

4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, wnioskowanych informacji lub o działaniach podjętych w związku z jej wnioskiem na podstawie przepisów RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

5. Przed realizacją żądania Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

6. W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie mogą zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.