Obsługa Medyczna

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu
 Izba Przyjęć   68 477 12 02  
 Izba Przyjęć - Kierownik  68 477 12 87 
 Oddział Pomocy Doraźnej - Transport wewnętrzny
   68 477 12 79
 
  Oddział Pomocy Doraźnej - Kierownik
68 477 12 58
 Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem 
 urologii i chirurgii onkologicznej
  68 477 12 52  
 Oddział pulmonologiczny z pododdziałem
 chorób wewnętrznych
  68 477 12 41  
 Oddział położniczo-ginekologiczny   68 477 12 64  
 Oddział noworodkowy    68 477 12 76  
 Sekretariat medyczny oddziału chirurgii  ogólnej 
 z pododziałem urologii i chirurgii  onkologicznej
 68 477 12 25 
 Sekretariat medyczny oddziału pulmonologicznego
 z pododdziałem chorób wewnętrznych
  68 477 12 23  
 Sekretariat medyczny oddziału położniczo - ginekologicznego  68 477 12 23 
 Sekretariat medyczny oddziału noworodkowego  68 477 12 23 
 Sekretariat medyczny Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
 (DILO)
  
 68 477 12 69 
 Poradnia Alergologiczna
 Poradnia Chirurgiczna
 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 Poradnia Dermatologiczna 
 Poradnia Diabetologiczna 
 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 Poradnia Kardiologiczna 
 Poradnia Gastroentrologiczna
 Poradnia Endokrynologiczna 
 Poradnia Urologiczna
 Poradnia Neurologiczna
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 Poradnia Laryngologiczna
 Pracownia Endoskopowa
  Rejestracja :   

68 477 12 04
 
  68 477 12 05  
 Poradnia Zdrowia Psychicznego   
 68 477 12 20

 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
  
 68 477 12 32
 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej   68 477 12 18 
 Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)    68 477 12 42  
 Pracownia USG     68 477 12 82  
 Pracownia Urodynamiczna   68 477 12 43
 Pracownia Badania Bezdechu Sennego (OBS)
 
  68 477 12 23
  
 Szkoła Rodzenia 
 
   68 477 12 64 
  


Administracja

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu 
 Kierownik Filii - Sekretariat
 FAX sekretariat
  68 477 12 00
  68 477 12 06
 Dział Statystyczny z Archiwum
 - archiwum szpitala 
 - wypisy ze szpitala
 
  68 477 12 09
  68 477 12 61
 Inspektor BHP     68 477 12 69  
 Dział Obsługi Gospodarczo - Technicznej (DOGT)    68 477 12 60 
    68 477 12 63  
 Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii        68 477 12 22    
 Pielęgniarka Koordynująca    68 477 12 78