Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składamy serdeczne życzenia, aby każdy dzień w Waszej pracy zawodowej przynosił za sobą odkrywanie jej pozytywnych stron oraz satysfakcję z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań.

Pragniemy wyrazić ogromne uznanie za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną pracę. Dziękujemy za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój.

W życiu osobistym życzymy Państwu pomyślności i spełnienia marzeń, nawet tych które wydają się nieprawdopodobne.

    Komendant płk lek. med. Artur Lipczyński oraz Zastępca Komendanta ppłk dr n. med. Marek Femlak 

105 Kresowego Szpitala Wojskowego 

z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

zycz120522