Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci lek.med. Macieja Cieślaka.

Był młodym lekarzem, bardzo dobrze zapowiadającym się specjalistą,

pomocny, serdeczny i koleżeński, wspierał dyżurami nocną i świąteczną opiekę lekarską.

 

Łączymy się w bólu z wszystkimi bliskimi.

Komendant oraz pracownicy 105. Kresowego Szpitala Wojskowego