ZASADY ODWIEDZIN

Szanowni Państwo,

informujemy, że odwiedziny pacjentów przebywających w szpitalu odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Tylko jedna osoba w ciągu dnia, a w szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika/ordynatora oddziału – 2 osoby;
  2. Odwiedziny odbywają się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddziałach. Termin oraz godziny odwiedzin należy ustalić z ordynatorem oddziału lub pielęgniarką oddziałową. Wykaz numerów telefonów znajduje się w zakładce Oddziały szpitalne;
  3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego;
  4. Przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce;
  5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie należy uprzednio umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie;
  6. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID – 19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS – CoV2 w ciągu ostatnich 180 dni. Wyjątek mogą stanowić sytuacje szczególne (np. wizyty pożegnalne u pacjentów), wówczas organizacja takich odwiedzin ustalana jest przez Komendanta lub upoważnionego przez niego lekarza oddziału.
  7. Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;
  8. W przypadku wystąpienia na oddziale zachorowań na COVID – 19 lub pojawienia się innego alertu patogenu o wysokiej zakaźności, odwiedziny pacjentów mogą zostać zawieszone na czas określony przez Komendanta szpitala.

Szczegółowe rekomendacje MZ i GIS dot. odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii COVID – 19

Link: https://www.gov.pl/attachment/40712c9e-a1a8-4bc2-bcdf-e26975641e20