6

        Ważny dzień dla Pacjentów naszego Szpitala! We wtorek 29 września 2020 roku do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ dostarczony został nowy ambulans marki VW.

       Pojazd ułatwi pracę personelowi medycznemu, który będzie posiadał możliwość szybkiego i bezpiecznego transportu Pacjentów do specjalistycznych klinik i szpitali o wyższym poziomie referencyjności, celem przekazania do dalszego leczenia lub konsultacji w poradniach specjalistycznych, czy wreszcie przewozów związancyh z transportem sanitarnym Pacjentów z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.

       Koszt ambulansu wraz z wyposażeniem wyniósł 399 tys. zł brutto, z czego aż 392 tys. zł zostało przekazane w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Ochrony Narodowej.

2

3

5

4