obrazek krew

Otrzymujemy komunikaty RCKiK w Zielonej Górze, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia w sprawie braków odpowiedniej ilości krwi pobranej od honorowych dawców. Przewiduje się, że ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego  może przyczynić się do niższej (i tak już mocno ograniczonej) zgłaszalności dawców krwi. Nie możemy w tej chwili zorganizować na terenie Szpitala akcji honorowego oddawania krwi więc zachęcamy Państwa chętnych podzielenia się cennym darem do samodzielnego udawania się w tym celu do regionalnych punktów krwiodawstwa. Cytując Podsekretarza Stanu, Sławomira Gadomskiego:

„Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu(…) Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić  w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u Pacjentów  wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Z góry dziękuję za zrozumienie gdyż wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności”

Tekst: mgr Deniz Mroxik/ Rzecznik Szpitala

Zdjęcie: internet