18 lutego 2020r. (ostatni wtorek) w siedzibie LOW NFZ w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Dyrektor LOW NFZ- Piotr Bromber, Komendant 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach- płk lek. med. Artur Lipczyński wraz z Zastępcą Dyrektora ds. medycznych- dr n. med. Markiem Femlakiem i przedstawiciele władz Powiatu Żagańskiego- Starosta Henryk Janowicz wraz z Panią Sekretarz- Iwoną Hryniewiecką.

   Na spotkaniu omówiono zasady dalszego funkcjonowania Filii Szpitala w Żaganiu. Kierując się intencją zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków leczenia mieszkańcom Powiatu, ustalono wspólnie, iż w interesie wszystkich stron jest kontynuowanie obowiązującej umowy poprzez realizacje świadczeń w Żaganiu. Starosta Żagański zadeklarował również wspieranie Szpitala na miarę możliwości finansowych Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Spotkanie przebiegło w życzliwej, twórczej i rozwojowej atmosferze. Udzielanie świadczeń medycznych Pacjentom w żaden sposób nie jest zagrożone i nie zostanie zakłócone.

Tekst: mgr Deniz Mrozik/ Rzecznik Szpitala