pożegnanie0

   W ostatni piątek 24 stycznia 2020r. odbyła się odprawa, na której Dyrektor 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, lek. med. Sławomir Gaik podziękował swoim współpracownikom za niemal 20 lat wspólnej pracy podczas pełnienia funkcji Dyrektora. Spotkanie to mialo charakter niezwykle wzruszający zarówno dla Pana Dyrektora, jak i pracowników uczestniczących w tym spotkaniu.

   Dyrektor lek. med. Sławomir Gaik dziękował przede wszystkim swoim najbliższym współpracownikom: Zastępcy Dyrektora ds. medycznych, dr n. med. Markowi Femlakowi, Panu Andrzejowi Sodkiewiczowi, który przez wiele lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-technicznych, obecnej Pani Dyrektor ds. technicznych  mgr Marzenie Sarneckiej, Kierownikowi Filii Szpitala w Żaganiu mgr inż. Jackowi Wąsikowi, Głównej Księgowej mgr Lucynie Chmielewskiej, Pani Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego mgr inż. Marioli Majewskiej, Naczelnej Pielęgniarce mgr Monice Gryczyńskiej, Pielęgniarce Koordynującej mgr Małgorzacie Harbin, wszystkim  Kierownikom Oddziałów Szpitalnych i innych komórek organizacyjnych Szpitala oraz wszystkim pozostałym pracownikom medycznym, gospodarczym, technicznym i administracyjnym. Szczególne słowa uznania skierował pragnąc wyrazić wdzięczność wobec najbliższej Rodziny, która nieustannie go wspierała w każdej decyzji, zarówno w lepszych, jak i gorszych chwilach. Pan Dyrektor zawsze podkreślał, że "Szpital to ludzie. Szpital to wszyscy, którzy go tworzą". Lek. med. Sławomir Gaik podkreślił, iż rozbudowa i sukces Szpitala stanowi efekt wytrwałej pracy wszystkich jego pracowników. Dzięki czynnikowi ludzkiemu i umiejętnemu zarządzaniu placówką udało się przez 18 lat zwiększyć budżet Szpitala pięciokrotnie. I chociaż bywały chwile dobre, jak i te trudniejsze obecnie od dłuższego czasu znajdujemy się na stabilnej pozycji. Ogromna w tym praca właśnie Dyrektora Szpitala, lek. med. Sławomira Gaika.

    Chciałabym przypomnieć w zwięzły sposób rys historyczny doświadczenia zawodowego lek. med. Sławomira Gaika. W 1988 roku uzyskał dyplom lekarza w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.  Staż po uzyskaniu dyplomu odbył w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach. W latach 1989- 1991 pracował jako lekarz 5 Batalionu Zaopatrzenia w Gubinie.  W 1993 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, w roku 1997 specjalizację z chorób płuc natomiast w roku 1999 tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii. W latach 1993-1997 pełnił obowiązki Szefa Służby Zdrowia 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. W następnej kolejności zatrudniony został już w 105. Szpitalu Wojskowym gdzie przez 5 lat zajmował funkcję Zastępcy Komendanta ds. lecznictwa.  W 2002 roku objął funkcję Komendanta 105 Szpitala Wojskowego. Wtedy też awansował ze stopnia majora na stopień podpułkownika. Rok później w związku ze zmianami strukturalnymi przeszedł do rezerwy i jako pierwszy zarządzający  w historii Szpitala objął stanowisko Dyrektora Szpitala.

   Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczne przybycie na uroczystość. Poniżej chciałabym zaprezentować treść podziękowania kierowanego do Dyrektora Szpitala, w którym jako Pracownicy Szpitala zawarliśmy nasze spostrzeżenia, odczucia i refleksje:

 

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora 105. Kresowego  Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za trudną i jednocześnie pełną zaangażowania pracę na rzecz placówki.

Dzięki  wiedzy i doświadczeniu Pana Dyrektora przez niemalże 20 lat Szpital rozwinął się, w znacznym stopniu rozbudował, zdobył i zachował najwyższy standard. Wyjątkowe zaangażowanie pomogło również w nawiązaniu współpracy z wieloma kluczowymi Instytucjami. Jesteśmy wdzięczni za stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko Pacjentom, ale również Nam jako pracownikom Szpitala. Dziękujemy za to, że włożył Pan mądrość i  serce w rozwój nie tylko Szpitala, ale również pomógł w kształtowania tożsamości i doświadczenia wielu z Nas. Dziękujemy także za to, iż Dyrektor mimo konieczności bycia człowiekiem konsekwentnym i stanowczym, nie szczędził Nam wyrozumiałości, życzliwości i szacunku. Przez te wszystkie lata pozwalał Nam Pan brać lekcje od wspaniałego nauczyciela, dla wielu z Nas postrzeganego jako autorytet. Za to wszystko dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że ten długi czas poświęcony na realizację zawodowych planów przyniósł Panu wiele osobistej satysfakcji. Nie ulega wątpliwości, że 105. Kresowy Szpital Wojskowy zawdzięcza Panu Dyrektorowi większość sukcesów i korzystnych zmian. Kierując do Pana słowa podziękowań za minione lata  pracy, składamy życzenia zdrowia,  wielu sukcesów zawodowych, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu radości w  każdym nadchodzącym dniu. Proszę o Nas nie zapominać i pamiętać, że szacunek do Pana Dyrektora nigdy w Nas  nie zgaśnie.

 

Tekst: mgr Deniz Mrozik/ Rzecznik Prasowy

Zdjęcia: Bartosz Podstawa, mgr Deniz Mrozik

pożegnanie1

pożegnanie2

pożegnanie3

pożegnanie4

pożegnanie14

pożegnanie5

pożegnanie6

pożegnanie7

pożegnanie8

pożegnanie9

pożegnanie11

pożegnanie12

pożegnanie13

pożegnanieost