dabtytuowa.jpg

   W ostatni wtorek, 30 października 2018 roku odbyło się bardzo istotne wydarzenie dla życia Szpitala i Wojska Polskiego. Mowa o setnej rocznicy funkcjonowania Wojskowej Służby Zdrowia.Podczas uroczystości posadzono Dąb Pamięci symbolizujący minione wydarzenia oraz ciągłość rozwoju służb sanitarno-medycznych.
   Podczas obchodów Dyrektor 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, ppłk. rez. lek med. Sławomir Gaik podkreślił rolę wojskowych służb sanitarnych podczas ważnych wydarzeń historycznych.Podkreślił, iż Wojskowa Służba Zdrowia jest jedną z najstarszych służb, a sztuka medyczna kształtowała się wraz ze sztuką wojskową. Już Marszałek Piłsudski 100 lat temu przystawał przy tezie, iż lekarz wojskowy musi posiadać prawa oficerskie, gdyż styka się z żołnierzem na polu walki i na jej bezpośrednich tyłach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powoli zaczęło odradzać się Wojsko Polskie. Towarzyszyła temu przebudowa służby sanitarnej oraz wprowadzenie nowych zasad naboru i kształcenia kadry medycznej. 

   W wystąpieniu Dyrektora nie zabrakło przybliżenia historii szpitala, którego tradycja sięga już niemal 75 lat (jest on najstarszy na całej ziemi lubuskiej) i nazwisk osób które tworzyły go od podstaw. Wspomniał między innymi pierwszych komendantów, m.in. mjr. lek. Karola Rumelia, ppłk. lek. Andrzeja Szkwarę, por. lek. Mieczysława Mela. Pan Dyrektor podziękował kadrze medycznej za codzienny trud wkładany w swoją pracę. To właśnie wykształceni lekarze, zaangażowane pielęgniarki i profesjonalni ratownicy medyczni składają się na renomę utrzymywaną przez Szpital. Podczas wydarzenia odsłonięto pamiątkową tablicę natomiast Kapelan Szpitala Ks. Krzysztof Burzyński poświęcił posadzony przez wszystkich zgromadzonych Dąb Pamięci. 

   Podczas uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Komórek Organizacyjnych Naszego Szpitala. Pojawili się również goście specjalni: Przedstawiciele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej- płk Zbigniew Markowski oraz sierż. Dagmara Fercho, 34 Brygady Kawalerii Pancernej- mjr Zbigniew Borodziuk, 10 Brygady Kawalerii Pancernej- mjr Rafał Kowalczuk, Prezes Kresowego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Żarach- Józef Tarniowy, doktorzy n. med. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy- zaangażowani historycznie w tradycję służby wojskowej oraz autorzy książek o Szpitalu a także przewodniczący Rady Społecznej Szpitala: Wacław Maciuszonek.


Tekst i zdjęcia: mgr Deniz Mrozik/ Rzecznik Prasowy

 

dab1.jpgdab2.jpgdab2a.jpg

dab3.jpgdab4.jpg

dab5.jpg

dab6.jpg

dab7.jpg

dab8.jpg