konferencja4.jpg

 
   Dnia 13 listopada 2018 roku uroczyście otworzyliśmy Salę Konferencyjną im. 100 Lat Wojskowej Służby Zdrowia 105.
Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Wyremontowane pomieszczenia mieszczą się w budynku numer 9 i służyć będą przede wszystkim naszym pracownikom.
   
   Umożliwione zostanie korzystanie z niej przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w celu przeprowadzania szkoleń. Dodatkowo posłuży nam do organizacji wydarzeń o charakterze kulturalno- naukowym, spotkań świątecznych oraz profesjonalnych Konferencji Medycznych z udziałem zaproszonych z zewnątrz wspaniałych gości. Sala pomieści około 60 słuchaczy.

   Wczoraj zapoczątkowaliśmy wydarzenia wykładem znakomitego lekarza- kardiologa, internisty płk. prof. dr hab. n. med. Waldemara Banasiaka. Pan profesor zaprezentował wystąpienie pod tytułem „Indywidualizacja terapii NOAC”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące wyboru leków u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz prewencji udaru mózgu u osób w podeszłym wieku. Ponadto przedstawione zostały możliwości stosowania terapii NOAC u pacjentów ze schorzeniami nerek, wątroby oraz chorobami nowotworowymi. Duża ilość czasu została przeznaczona na edukację w zakresie powikłań krwotocznych u pacjentów kardiologicznych.

   Chcielibyśmy podziękować firmie Boehringer Ingelheim za pomoc w organizacji wykładu. Wierzymy, że piękna Sala Konferencyjna będzie miejscem spotkań z kolejnymi firmami, instytucjami i organizacjami, z którymi będziemy mieli okazji współpracować.

Tekst i zdjęcia: mgr Deniz Mrozik/RP

Relacja z wydarzenia:
https://gorzow.tvp.pl/39931720/wojskowa-sluzba-zdrowia-swietuje-100lecie-dzialalnosci
 
http://www.105szpital.pl/images/stories/konferencja1.jpg
konferencja2.jpg
konferencja3.jpg
konferencja5.jpg
konferencja6.jpg
konferencja7.jpg
konferencja8.jpg
konferencja9.jpg
konferencjapp.jpg
konferencja10.jpg