PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 


Miejsce: gabinet nr 43
 
Telefon: 68 477 12 42