ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ
 
filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Piętro III  
 
Kontakt z oddziałem:

tel. 68 477 12 41                      

 

 
ORDYNATOR  ODDZIAŁU

lek. Andrzej Czupryński 

specjalista chorób płuc, internista

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  Irena Zygmanowska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

ASYSTENCI

  lek. Katarzyna Kozak - Czekajło

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

  lek. Agnieszka Piórkowska

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii

  lek. Halina Sadowska

specjalista chorób wewnętrznych

  lek. Damian Hyla

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

  lek. Kamila Pluskota

specjalista chorób wewnętrznych 

  lek. Tadeusz Włodarczyk

specjalista chorób wewnętrznych
 

  lek. Paweł Krawczuk

specjalista chorób wewnętrznych


lek. Krzysztof Morawski