W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w Tygodniku "Regionalna" pt. „Lekarze straszą, że odejdą” z dnia 8.10.2021r. autorstwa p. Bogusławy Janickiej – Klisz pragnę wyjaśnić, że z uwagi na zaufanie społeczne obowiązkiem każdego dziennikarza jest rzetelne zweryfikowanie u źródła wszelkich informacji, które pragnie przedstawić publicznie. Powoływanie się na anonimowe źródła jest nierzetelne, prowadzi do fałszowania rzeczywistości i jest krzywdzące dla osób przedstawianych w ten sposób. Idąc tym sposobem myślenia, każdą osobę można oskarżyć o wszystko, posługując się wyłącznie powołaniem na anonimowych i niesprawdzonych informatorów.

W nawiązaniu do tego konkretnego artykułu dane finansowe w nim przedstawione, a dotyczące wynagrodzenia za wykonywaną pracę, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, w sposób niewłaściwy przedstawiają politykę wynagradzania w szpitalu oraz są bardzo krzywdzące dla naszych lekarzy, na co jako szpital o ugruntowanej pozycji i społecznym wymiarze naszej działalności nie możemy się zgodzić. 

Życzylibyśmy sobie, aby w przyszłości, każda informacja była odpowiednio sprawdzona, ponieważ tylko w ten sposób uda się uniknąć szerzenia dezinformacji i fałszowania rzeczywistości, a czytelnikom zapewni się wówczas dostęp do wiarygodnych informacji.

mgr Justyna Wróbel - Gądek

Rzecznik Prasowy 

105. Kresowego Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Żarach