5 xx

 

W 105. Kresowym Szpital Wojskowym umożliwiamy wykonanie czterech rodzajów testów na koronawirusa:

• badanie genetyczne  z wymazu z nosogardzieli (RT-PCR) **

• test antygenowy  z wymazu z nosogardzieli

• badanie krwi na obecność przeciwciał

• badanie krwi na ilościową obecność przeciwciał - po szczepieniu

 

Badania realizujemy odpłatnie lub na podstawie skierowania od lekarza.

Sprawdź szczegóły.

 

Ze skierowaniem od lekarza w ramach NFZ:

1. Należy umówić się telefonicznie na wykonanie testu (nie dotyczy badania serologicznego) lub przyjść na badanie w terminie wskazanym w powiadomieniu sms, które trzymali Państwo z NFZ. 

2. W dniu badania ze skierowaniem i dowodem osobistym zgłosić się na test.

 

Badanie odpłatne:

1. Należy dokonać opłaty za test.

2. Następnie umówić się na badanie telefonicznie  (nie dotyczy badania serologicznego).

3. W dniu badania z dowodem osobistym i potwierdzeniem dokonania opłaty zgłosić się na test. 

 

** Stosowane przez nas zestawy wykrywają wszystkie podtypy SARS-CoV-2, w tym wszystkie mutacje UIV /oświadczenie producenta

rodzaje badan covid GOTOWE najnowsze 1

rodzaje badan covid GOTOWE najnowsze 2

rodzaje badan covid GOTOWE najnowsze 3